องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร+++
 
  วารสารจดหมายข่าว
 
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2564  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนาคม 2564  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษาคม 2564  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2564  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2564  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
     
  จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2563  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2563  
  ??    
  จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2563  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2563  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2562  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
  M    
  จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2562  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
       
  จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ  
วารสาร อบต.  
การจัดองความรู้  
งาน สปสช  
กฏหมายน่ารู้  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC  
ข้อมูลการท่องเที่ยว  
คู่มือประชาชน  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง  
การเขียนทะเบียนประวัติ  
เจตจำนงของผู้บริหาร  
สรุปผลการดำเนินโครงการ  
     
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty