องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เวปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ+++
 
  สัญลักษณ์
 
 
     
 

ขนาด   เป็นตรารูปวงรี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  5  เซนติเมตร  ทั้ง 2  ดวงตรา
รูปลักษณะ     ภายดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ
ขอบบน  มีอักษร “อบต.เขาสามสิบ”
ขอบล่าง  มีอักษร “อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว”
ขอบตรงกลาง  มีรูปต้นไม้  2  ต้น  มีอ่างเก็บน้ำ  และภูเขา

ภาพดวงตราทั้งสองสื่อความหมาย ดังนี้ภายในวงกลมด้านในมีต้นไม้ 2 ต้น, อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง และภูเขาจำนวนหลายลูก  ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะภูมิประเทศของตำบลเขาสามสิบ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  เป็นพื้นที่ราบลุ่มดอน อีกทั้งสัญลักษณ์ทั้ง 3 สิ่ง ยังหมายความรวมถึงปัจจัยอันเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตในการดำรงอยู่และงอกงามยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป

ต้นไม้ หมายถึง ข้าราชการการเมืองในท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชนในตำบลเขาสามสิบที่มีความสามัคคี  ซึ่งเสมือนเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนและสามารถอยู่คู่กันและดำเนินการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 
อ่างเก็บน้ำ หมายถึง พื้นที่อุดมสมบูรณ์มีอ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ ซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดหลักในการหล่อเลี้ยงและหล่อหลอมให้ประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี  กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ภูเขา หมายถึง ความบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ประวัติความเป็นมาของตำบลเขาสามสิบ

   
 
 

 

 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty