องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร+++
 
  งาน สปสช.
 
 
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.เขาสามสิบ [ ] 7 Mb
รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาสามสิบ [ ] 201 Kb
รายชื่อคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาสามสิบ [ ] 49 Kb
สรุปแผนงาน โครงการปฏิบัติการด้านสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาสามสิบ รพ.สต.เขาสามสิบ ปี61 [ ] 3777 Kb
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน 14 ธันวาคม 2561 [ ] 1201 Kb
       
       
       
       
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ  
วารสาร อบต.  
การจัดองความรู้  
งาน สปสช  
กฏหมายน่ารู้  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC  
ข้อมูลการท่องเที่ยว  
คู่มือประชาชน  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง  
การเขียนทะเบียนประวัติ  
เจตจำนงของผู้บริหาร  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
สรุปผลการดำเนินโครงการ  
     
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty