องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร+++
 
  สรุปผลงานประจำปี
 
 
       
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลเขาสามสิบ [ ] 4,875 Mb
โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ ] 6,611 Mb
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุันัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ ] 12,677 Mb
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ปี 62 [ ] 7 Mb
โครงการ7วันอันตราย ปี 62 [ ] 13 Mb
โครงการจิตอาสา ปี 62 [ ] 13 Mb
โครงการซ้อมแผนผู้ประสบอุบัติภัยทางท้องถนน ปี 62 [ ] 10 Mb
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปี 62 [ ] 74 Kb
โครงการฝึกทบทวน อฟปร. ปี 62 [ ] 82 Kb
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 62 [ ] 87 Kb
       
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ  
วารสาร อบต.  
การจัดองความรู้  
งาน สปสช  
กฏหมายน่ารู้  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC  
ข้อมูลการท่องเที่ยว  
คู่มือประชาชน  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง  
การเขียนทะเบียนประวัติ  
เจตจำนงของผู้บริหาร  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
สรุปผลการดำเนินโครงการ  
     
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty