องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ฝ่ายบริหารและบุคลากร+++
 
  สำนักงานปลัด
 
       
         
       
  นางจิราพร ลีละศาสตร์      
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ      
  065-592-6398      
         
       
  นายดำรง มะลิวัลย์      
  หัวหน้าสำนักปลัด      
  089-514-5878      
         
 
  นางพิศมร เพิ่มพูล นายธนากร นนทชัย    
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
         
     
         
  เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
         
         
         
         
   
  นางสมหมาย ณรงค์ นางสาวสุกานดา  พายสำโรง    
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   ผู้ช่วยนักวิชาสาธารณสุข
         
   
         
ผู้ช่วยเจ้าพนังงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
         
         
     
  นายธนะชัย มุ่งสุขใจ นายณรงค์ศักดิ์ ขำสุขเลิศ    
  พนักงานขับรถ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    
    (รถบรรทุกน้ำ)    
     
นายโสทร สุขสงวน       นางประทุม เพียซุย
ภารโรง       คนงาน
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติิความเป็นมา  
สัญลักษณ์  
ข้อมูลทั่วไป  
วิสัยทัศน์  
แผนที่  
ทำเนียบผู้บริหาร  
     
ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
ทำเนียบผู้บริหาร  
สมาชิสภา อบต.เขาสามสิบ  
คณะที่ปรึกษานายก  
สำนักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษา  
คนงานจ้างเหมาทั่วไป  
   
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   

 

 

 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty