องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ฝ่ายบริหารและบุคลากร+++
 
  สำนักงานปลัด
 
       
         
       
  นางจิราพร ลีละศาสตร์      
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  นายก อบต.เขาสามสิบ      
  065-592-6398      
         
       
  นายดำรง มะลิวัลย์      
  หัวหน้าสำนักปลัด      
  089-514-5878      
         
   
  นางพิศมร เพิ่มพูล นายธนากร นนทชัย    
นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล    
         
     
         
เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ    
         
         
         
         
   
นางสมหมาย ณรงค์ นางสาวสุกานดา  พายสำโรง นางสาวกรวิกา ขันมา    
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    
         
   
นายณรงค์ศักดิ์ ขำสุขเลิศ   นายธนะชัย มุ่งสุขใจ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถ    
         
         
     
นายโสทร สุขสงวน   นางประทุม เพียซุย    
ภารโรง   คนงานทั่วไป    
         
         
         
         
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติิความเป็นมา  
สัญลักษณ์  
ข้อมูลทั่วไป  
วิสัยทัศน์  
แผนที่  
ทำเนียบผู้บริหาร  
     
ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
ทำเนียบผู้บริหาร  
สมาชิสภา อบต.เขาสามสิบ  
คณะที่ปรึกษานายก  
สำนักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษา  
คนงานจ้างเหมาทั่วไป  
   
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   

 

 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty