องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ฝ่ายบริหารและบุคลากร+++
 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ
 
         
       
  นายสมัย  อุดง      
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
         
       
  นางสาววินัย  คำดำ      
  รองประธานสภา      
         
     
นายทองหล่วน ไชยจำ นายพนัส ศรีแก้ว นายสามิตร สุโท    
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2    
         
   
นางกุลจิรา  กำเหนิด นายวิรัตน์  กลิ่นไกล นายขจร  พรมบุตร    
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4    
         
   
นางวันเพ็ญ  วินิจฉัย นายนิรัน  ลามะให นายอำนวย  สุขสอาด    
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6    
         
   
นายตุ๊  บุญมาก นายสมคิด  ตุมา นางดวงกมล  จันทวงษ์    
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8    
         
   
นางวราภรณ์  ศรีอวน นายณรงค์สิทธิ์  อุดง นายจรัญ  หัสดง    
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10    
         
   
นายชัยมงคล  หัสดง นายสุวิทย์  ขอนรัง นางจำปี เหง่าทองหลาง    
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13    
         
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติิความเป็นมา  
สัญลักษณ์  
ข้อมูลทั่วไป  
วิสัยทัศน์  
แผนที่  
ทำเนียบผู้บริหาร  
     
ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
ทำเนียบผู้บริหาร  
สมาชิสภา อบต.เขาสามสิบ  
คณะที่ปรึกษานายก  
สำนักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษา  
คนงานจ้างเหมาทั่วไป  
   
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty