องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++แผนพัฒนาท้องถิน+++
 
  รายงานทางการเงิน
 
 
ประกาศ
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [  ]  181kb
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [  ] 93 kb
 
รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2564 [  ] 2,466 kb
ไตรมาสที่ 4/2564 [  ] 2,671 kb
ไตรมาสที่ 3/2564 [  ] 2,705 kb
ไตรมาสที่ 2/2564 [  ] Kb
ไตรมาสที่ 1/2564 [  ] Kb
 
รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
       
ไตรมาสที่ 2/2563 [  ] 1,636 Kb
ไตรมาสที่ 1/2563 [  ] 2,209 Kb
       
รายงานงบการเงิน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.-มี.ค.) [  ] 1,390Kb
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.-ก.ย.) [  ] Kb
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2562 [  ] 663 Kb
พฤษภาคม 2563 [  ] 1,416 Kb
เมษายน 2563 [  ] 2,235 Kb
มีนาคม 2563 [  ] 1,550 Kb
กุมภาพันธ์ 2563 [  ] 558 Kb
มกราคม 2563 [  ] 867 Kb
ธันวาคม 2562 [  ] 1,035 Kb
พฤศจิกายน 2562 [  ] 1,258 Kb
ตุลาคม 2562 [  ] 1,150 Kb
งบสถานะการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2562 [ ] 183 Kb
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนดำเนินงาน  
แผนงานบุคลากร  
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  
รายงานทางการเงิน  
บันทึกการประชุมสภา อบต.  
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร  
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
     
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
 
การจัดหาพัสดุ
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ    
  แผนการจัดหาพัสดุ    
       แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564    
       แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563    
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน    
    ประจำปีงบประมาณ 2564    
          
       เดือนเมษายน 2564    
       เดือนมีนาคม 2564    
        เดือนกุมภาพันธ์ 2564    
       เดือนมกราคม 2564    
       ธันวาคม 2563    
       พฤศจิกายน 2563    
      เดือนตุลาคม 2563    
    ประจำปีงบประมาณ 2563    
       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563    
       กันยายน 2563    
       สิงหาคม 2563    
      พฤษภาคม 2563    
      เมษายน 2563    
      มีนาคม 2563    
      กุมภาพันธ์ 2563    
      มกราคม 2563    
      ธันวาคม 2562    
      พฤศจิกายน 2562    
      ตุลาคม 2562    
    ประจำปีงบประมาณ 2562    
      กันยายน 2562    
      สิงหาคม 2562    
      กรกฎาคม 2562    
      มิถุนายน 2562    
      พฤษภาคม 2562    
      เมษายน 2562    
      มีนาคม 2562    
      กุมภาพันธ์ 2562    
      มกราคม 2562    
      ธันวาคม 2561    
      พฤศจิกายน 2561    
      ตุลาคม 2561    
       
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty