องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++แผนพัฒนาท้องถิน+++
 
  รายงานทางการเงิน
 
 
ประกาศ
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [  ] 1,921 kb
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [  ]  181kb
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [  ] 93 kb
 
รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [  ] 2,545kb
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ผลรวมทั้ง 4 ไตรมาส [  ] 2,038kb
รายงานการติดตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [  ] 740kb
ไตรมาสที่ 4/2565 [  ] 2,343kb
ไตรมาสที่ 3/2565 [  ] 2,946kb
ไตรมาสที่ 2/2565 [  ] 2,361kb
ไตรมาสที่ 1/2565 [  ] 2,277kb
       
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2564 [  ] 2,466 kb
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ผลรวมทั้ง 4 ไตรมาส [  ] 240kb
ไตรมาสที่ 4/2564 [  ] 2,671 kb
ไตรมาสที่ 3/2564 [  ] 2,705 kb
ไตรมาสที่ 2/2564 [  ] Kb
ไตรมาสที่ 1/2564 [  ] Kb
 
ไตรมาสที่ 2/2563 [  ] 1,636 Kb
ไตรมาสที่ 1/2563 [  ] 2,209 Kb
       
รายงานงบการเงิน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.-ก.ย.) [  ] 2,680 kb
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.-ก.ย.) [  ] 925 Kb
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.-ก.ย.) [  ] Kb
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2562 [  ] 663 Kb
พฤษภาคม 2563 [  ] 1,416 Kb
เมษายน 2563 [  ] 2,235 Kb
มีนาคม 2563 [  ] 1,550 Kb
กุมภาพันธ์ 2563 [  ] 558 Kb
มกราคม 2563 [  ] 867 Kb
ธันวาคม 2562 [  ] 1,035 Kb
พฤศจิกายน 2562 [  ] 1,258 Kb
ตุลาคม 2562 [  ] 1,150 Kb
งบสถานะการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2562 [ ] 183 Kb
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนดำเนินงาน  
แผนงานบุคลากร  
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  
รายงานทางการเงิน  
บันทึกการประชุมสภา อบต.  
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร  
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
     
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
 
การจัดหาพัสดุ
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ    
  แผนการจัดหาพัสดุ    
       แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565    
       แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564    
       แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563    
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน    
  ประจำปีงบประมาณ 2566    
       
  ประจำปีงบประมาณ 2565    
  เดือนกันยายน 2565    
  เดือนสิงหาคม 2565    
  เดือนกรกฎาคม 2565    
  เดือนมิถุนายน 2565    
  เดือนพฤษภาคม 2565    
  เดือนเมษายน 2565    
  เดือนมีนาคม 2565    
  เดือกุมภาพันธ์ 2565    
  เดือนมกราคม 2565    
  เดือนธันวาคม 2564    
  เดือนพฤศจิกายน 2564    
  เดือนตุลาคม 2564    
       
    ประจำปีงบประมาณ 2564    
       เดือนกันยายน 2564    
       เดือนสิงหาคม 2564    
       เดือนกรกฎาคม 2564    
       เดือนมิถุนายน 2564    
        เดือนพฤษภาคม 2564    
       เดือนเมษายน 2564    
       เดือนมีนาคม 2564    
        เดือนกุมภาพันธ์ 2564    
       เดือนมกราคม 2564    
       ธันวาคม 2563    
       พฤศจิกายน 2563    
      เดือนตุลาคม 2563    
    ประจำปีงบประมาณ 2563    
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563    
  กันยายน 2563    
  สิงหาคม 2563    
  พฤษภาคม 2563    
  เมษายน 2563    
  มีนาคม 2563    
  กุมภาพันธ์ 2563    
  มกราคม 2563    
  ธันวาคม 2562    
  พฤศจิกายน 2562    
 

ตุลาคม 2562

   
    ประจำปีงบประมาณ 2562    
      กันยายน 2562    
      สิงหาคม 2562    
      กรกฎาคม 2562    
      มิถุนายน 2562    
      พฤษภาคม 2562    
      เมษายน 2562    
      มีนาคม 2562    
      กุมภาพันธ์ 2562    
      มกราคม 2562    
      ธันวาคม 2561    
      พฤศจิกายน 2561    
      ตุลาคม 2561    
       
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty