องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ผู้ก่อการดี+++
 
  การดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำ
 
 
เอกสารโครงการ
  โครงการผู้ก่อการดี    
 
คำสั่ง
  แต่งตั้งทีมดำเนินงานควบคุมและป้องกันการจมน้ำ (ทีมผู้ก่อการดี) ตำบลขาสามสิบ    
  แต่งตั้งทีมดำเนินงานควบคุมและป้องกันการจมน้ำ (ทีมผู้ก่อการดี) อำเภอเขาฉกรรจ์    
  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา และขับเคลื่อนโครงการ "เขาสามสิบ ตำบลสุขภาพหนึ่งเดียว (Khaosamsim Model One Health One Heart)    
       
วาระการประชุม
  วาระการประชุม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560    
       
องค์ประกอบด้านนโยบาย
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แผนดำเนินงาน    
       
การประชุมมอบนโยบายการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำ
  วันที่ 10 มกราคม 2562    
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562    
  วันที่ 20 มีนาคม 2562    
  วันที่ 29 เมษายน 2562    
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562    
  วันที่ 28 มิถุนายน 2562    
  วันที่ 10 กรกฏาคม 2562    
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562    
       
แผนที่แหล่งน้ำเสี่ยง
       
       
       
       
ผู้้ก่อการดี  
เอกสารโครงการ  
คำสั่ง  
วาระการประชุม  
องค์ประกอบด้านนโยบาย  
การประชุมมอบนโยบายการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำ  
แผนที่แผล่งน้ำเสี่ยง  
     
   
     
   
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
 
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty