องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ฝ่ายบริหารและบุคลากร+++
 
  ผู้บริหาร
 
         
  ทำเนียบผู้บริหาร      
         
       
  นายจรัญ ขำสุขเลิศ      
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ      
  098-830-1305      
         
         
     
นายทองอินทร์ ชมโท   นายสุดใจ ประกอบผล    
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ    
084-388-6044   061-168-1986    
         
         
       
  นายกิตติ บุญมาก      
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ      
  080-654-6625      
         
         
         
         
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติิความเป็นมา  
สัญลักษณ์  
ข้อมูลทั่วไป  
วิสัยทัศน์  
แผนที่  
ทำเนียบผู้บริหาร  
     
ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
ทำเนียบผู้บริหาร  
สมาชิสภา อบต.เขาสามสิบ  
คณะที่ปรึกษานายก  
สำนักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษา  
คนงานจ้างเหมาทั่วไป  
   
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty