องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร+++
 
  ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
 
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริหารประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปี 2563 [ ] 6,971Kb
รายงานผลความพึงพอใจในต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 245 Kb
ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก [ ] 237 Kb
ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสิบ [ ] 195 Kb
ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก [ ] 232 Kb
ความพึงพอใจในการใช้บริการการรับชำระภาษีท้องถิ่น [ ] 301 Kb
ความพึงพอใจในการใช้บริการงานด้านสวัสดิการสังคม [ ] 231 Kb
ความพึงพอใจในการใช้บริการงานด้านช่าง การก่อสร้าง [ ] 228 Kb
รายงานผลความพึงพอใจ ประจำปี 2562 [ ] 116 Kb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ  
วารสาร อบต.  
การจัดองความรู้  
งาน สปสช  
กฏหมายน่ารู้  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC  
ข้อมูลการท่องเที่ยว  
คู่มือประชาชน  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง  
การเขียนทะเบียนประวัติ  
เจตจำนงของผู้บริหาร  
สรุปผลการดำเนินโครงการ  
     
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrith องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty