องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไชต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ+++
 
  ผลงานกิจกรรม
 
   
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565      ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ และคัดเลือกตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2565


   
 
 
   
   
   

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 

 

 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty