องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++-ข่าวประชาสัมพันธ์+++
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
           
     
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง        

 
           
     
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการลงทะเบียน การเข้าร่วมโครงการเด็กแรกเกิด ดาวโหลดแบบฟอร์มที่นี่   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  
           
     
ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย   ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ประจำปี 2564   ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง  
           
     
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564   ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริหารรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ   พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510  
           
     
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  
           
     
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปี 2564   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปี 2564   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
           
     
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเขาสามสิบ ประจำปี 2564   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสิบ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปี 2564  
           
     
การขออนุญาตถมดิน   แจ้งเหตุสาธารณภัย   ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
           
     
การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564   การขออนุญาตก่อสร้าง   การขออนุญาตขุดดิน  
           
     
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน สุนัข-แมว   แผนการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ปี2563   แจ้งกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
           
     
    จดหมายข่าว งานกองคลัง   ประชาสัมพันธ์  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  
จดหมายข่าว งานกองคลัง          
     
วิธีการจัดการขยะสำหรับประชาชน ในสถานการณ์ โควิด   แยกขยะ เร่ิ่ม ที่บ้านท่าน   จดหมายข่าว งานกองคลัง  
           
     
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พลาสติก แต่อยู่ที่การจัดการพลาสติก   ขยะพิษไทยร่วไหล   เจ็ดแล้วจำ  
           
     
รู้หรือไม่ ขยะแต่ละชนิดใช้เวลาย่อยสายนานเท่าไหร่   คิดก่อนใช้ ลดขยะด้วยหลัก 7R   ขยะในทะเลไทยนานแค่ไหนกว่าจะหายไป  
           
     
ขอเถออย่าทิ้ง !!   สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย   คนชอบทิ้งขยะฟังไว้ !!  
           
     
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม   ถังขยะเปียกครัวเรือน   กว่า "ขยะในทะเล" จะย่อยสลาย  
           
     
การปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย   SOCIAL DISTANCING   How to ... คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ  
           
     
เลิก ลด พฤติกรรมเคยชินเสี่ยงโควิด-19   มาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จาก COVID-19   3ล ลด เลี่ยง ดูแล ป้องกัน COVID-19  
           
     
ตรวจฟรี 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวน โรคโควิด-19   สธค.โรงจำนำของรัฐสู้ภัยโควิด   ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร  
           
     
9ข้อ ซูปเปอร์มาเก็ตมินิมาร์ทและร้านขายของชำ ปลอดภัยโควิด-19   ลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19   ควรรู้อะไรเมื่อตัดสินใจกลับบ้าน(ต่างจังหวัด)  
           
     
ขยายเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว   มาตราการที่ 5 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19   แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน การกักตุนโภคภัณฑ์  
           
     
โครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน-เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19   10 ข้อแนะนำ"ตลาดนัด"ปังกันไวรัสโควิด-19   มาตรการผ่อนปรน  
           
     
ตู้ปันสุข ไม่ปันเสี่ยง   ขั้นตอนขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี63   การประกานครหลวงปรับเพิ่มมาตรการ  
           
     
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป หลังโควิดมา   3 ฉากทัศน์ COVID-19 ช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 63   หลายคนเริ่มมีอาการป่วยคงสง สัยว่าเป็นอะไรกันแน่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก หรือโควิด-19?
วันนี้มาลองเช็คอาการเปรียบ เทียบของทั้ง 4 โรคนี้กันครับ
 
           
     
มือของคุนอาจเป็นตัวการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 19   รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไ วรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. จังหวัดสระแก้ว   ชาวสระแก้ว ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก “อดทน อึด ฮึด สู้” #ก้าวผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน  
           
     
แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)   ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ
 
  covid-19 3 ระยะวัดจากอะไร
 
 
           
     
สถานการณ์ covid-19 ในประเทศไทย
 
  หน้ากากอนามัยป้องกันโรค
 
  ตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
 
           
     
การทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
 
  มาตราการงดให้ถุงพลาสติก
 
  **โรคที่มากับน้ำท่วม** ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะ
 
 
           
     
8 เทคนิคป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง และการเกิดซ้ำ
 
  3 สารเคมีอันตรายล้างผักก่อนบริโภคให้สะอาดนะจ๊ะ
 
  มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ชิม ช็อป ใช
 
 
           
 
      QR Link    
       
      Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ  
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty