องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++แผนพัฒนาท้องถิ่น+++
 
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
         
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ฉบับเต็ม) [ ] 173 Kb  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ฉบับย่อ) [ ] 186 Kb  
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ [ ] 321 Kb  
         
         
         
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน  
งานบุคลากร  
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  
รายงานทางการเงิน  
บันทึกการประชุมสภา อบต.  
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร  
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty