องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++แผนพัฒนาท้องถิ่น+++
 
  แผนงานบุคลากร
 
 
คำสั่ง
       
การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 733 Kb
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ ] 25 Kb
การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 583 Kb
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ [ ] 25 Kb
การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 702 Kb
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ ] 198 Kb
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ ] 211 Kb
แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ ] 33kb
แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ ] 33kb
มอบหมายอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 47kb
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ ] 238 Kb
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน  
ประกาศ  
รายงานผลการดำเนินงาน  
คำสั่ง  
   
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty