องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++แผนพัฒนาท้องถิ่น+++
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
         
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 [ ] 5,570 kb  
  แผนดำเนินงาน      
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ ]    
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ      
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ] 2,466 Kb  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] 321 Kb  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] 163 Kb  
         
  แผนดำเนินงานประจำปี      
แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ ] 5,787 kb  
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [ ] 173 Kb  
แผนดำเนินงานประจำปี 2562 [ ] 186 Kb  
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฎิบัติการ      
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เืดือน [ ] 1,056 Kb  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการกองการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ ] 173 Kb  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการกองการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ ] 173 Kb  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการกองการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ ] 173 Kb  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการกองการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ ] 173 Kb  
         
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการกองการศึกษา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน [ ] 173 Kb  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน [ ] 173 Kb  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน [ ] 173 Kb  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน [ ] 173 Kb  
         
         
         
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนงานบุคลากร  
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  
รายงานทางการเงิน  
บันทึกการประชุมสภา อบต.  
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร  
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty