องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++แผนพัฒนาท้องถิ่น+++
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
  2564      
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย อบต.เขาสามสิบ พ.ศ.2564 [ ] 1,158Kb  
         
  2563      
ประกาศ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ ] 85kb  
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย อบต.เขาสามสิบ พ.ศ.2563 [ ] 411 Kb  
แผนบริหารความต่อเนื่อง อบต.เขาสามสิบ พ.ศ.2563 [ ] 551 Kb  
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563 [ ] 173 Kb  
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ ] 157 Kb  
         
  2562      
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2562 [ ] 3600 Kb  
         
         
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน  
แผนงานบุคลากร  
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  
รายงานทางการเงิน  
การประชุมสภา อบต.  
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร  
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty