องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ฝ่ายบริหารและบุคลากร+++
 
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
       
         
       
  นายวิษณุราช ลอยลม      
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา      
  081-8652300      
         
       
         
  นักวิชาการศึกษา      
         
       
         
  เจ้าพนักงานธุรการ      
         
         
   
นางทิพวรรณ แผ้วเมืองปัก นางสาวโสภา นาดี นางสาวปวีณา ป้องประดา    
ครู ครู ครู    
         
       
  นางดอกรักษ์ ราชาโฮม      
  ครู      
         
       
  นายธงไชย ห่วงไทย      
  นักสันทนาการ (ลูกจ้างประจำ)      
         
     
นางสาวณัฐกาญจน์ มั่นจิตร   นางนะพิศ ไชยฤทธิ์    
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก    
         
     
นายอวยชัย  ทุมชะ   นายประเสริฐ  ดวงเนตร    
คนงาน   คนงาน    
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติิความเป็นมา  
สัญลักษณ์  
ข้อมูลทั่วไป  
วิสัยทัศน์  
แผนที่  
ทำเนียบผู้บริหาร  
     
ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
ทำเนียบผู้บริหาร  
สมาชิสภา อบต.เขาสามสิบ  
คณะที่ปรึกษานายก  
สำนักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษา  
คนงานจ้างเหมาทั่วไป  
   
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrith องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By Taweesak_chai