องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ+++
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
  ข้อมูลทั่วไป  
  ประวัติความเป็นมา  
   
 

หากจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ “ตำบลเขาสามสิบ” บนพื้นที่ประมาณ 102.75  ตารางกิโลเมตร คงต้องไม่ลืมที่จะกล่าวถึง เขาที่มีจำนวน 30 ลูก เนื่องจากสมัยก่อนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ได้มีผู้คนอพยพมาบุกเบิกทำกินในพื้นที่นี้ซึ่งมองเห็น ภูเขาอยู่ทั่วไป ประมาณว่ามีเขาอยู่ 30 ลูก จึงเรียกว่าบ้านเขาสามสิบขึ้นอยู่กับตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกออกจากตำบลเขาฉกรรจ์ ตั้งเป็นตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ

เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี 2542 โดยมี นายวรชัย ลบพื้น กำนันตำบลเขาสามสิบ  เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ (โดยตำแหน่ง ) คนแรก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ คนที่ 2 คือ นายทองอินทร์ ชมโท      คนที่ 3 คือ นายสำราญ ประสารกก คนที่ 4 คือ นายทองอินทร์ ชมโท  ส่วนนายกฯ คนปัจจุบัน คือ นายจรัญ ขำสุขเลิศ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 และปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

( มีวาระครบสมัยในวันที่ 31 สิงหาคม 2560)

 
 

 

 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติิความเป็นมา  

สัญลักษณ์  
ข้อมูลทั่วไป  
วิสัยทัศน์  
แผนที่  
ทำเนียบผู้บริหาร  
     
ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
ทำเนียบผู้บริหาร  
สมาชิสภา อบต.เขาสามสิบ  
คณะที่ปรึกษานายก  
สำนักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษา  
คนงานจ้างเหมาทั่วไป  
   
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
 
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty