องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร+++
 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ ] 4,013kb
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ ] 2,545kb
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ 2564 [ ] 2,083kb
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564 [ ] 1,514Kb
ประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเ็ห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.... [ ] 74Kb
ประกาศ สรุปผลการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ตามพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535... [ ] 1366Kb
ประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเ็ห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.... [ ] 237Kb
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ ] 2,466Kb

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2563

[ ] 22,114Kb
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ ] 22,045Kb
       
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ  
วารสาร อบต.  
การจัดองความรู้  
งาน สปสช  
กฏหมายน่ารู้  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC  
ข้อมูลการท่องเที่ยว  
คู่มือประชาชน  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง  
การเขียนทะเบียนประวัติ  
เจตจำนงของผู้บริหาร  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
สรุปผลการดำเนินโครงการ  
     
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty