องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง+++
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ
 
ปี 2566
ประกาศ ใช้แผนการจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ ] 948kb
 สัญญาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบะตองเสี้ยน ม.1 บ้านโคกมัน [ ] 15,067kb
ปี 2565
ประกาศ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ ] 653kb
ประกาศ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ ] 533kb
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคลองทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม [ ] 25 kb
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคลองช้างตาย หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม [ ] 185 kb
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบะตองเสี้ยน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 259 kb
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคลองหนองคุ้ม หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม [ ] 25 kb
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคลองทรายหมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม [ ] 25 kb
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบะตองเสี้ยน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 377 kb
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่7 บ้านหนองโกวิทย์ [ ] 191 kb
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11 บ้านฝั่งคลอง [ ] 207 kb
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ [ ] 159 kb
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 5 บ้านพวงนิมิต [ ] 207 kb
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย4 หมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ [ ] 194 kb
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง [ ] 160 kb
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย1/2
หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร
[ ] 191kb
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก [ ] 25kb
สัญญาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายสุขสำราญ-คลองสิบสามใต้ [ ] 20,397kb
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสำราญ - คลองสิบสามใต้ หมู่ที่้ 12 บ้านสุขสำราญ ตำบลเขาสามสิบ [ ] 610kb
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสำราญ - คลองสิบสามใต้ หมู่ที่้ 12 บ้านสุขสำราญ ตำบลเขาสามสิบ [ ] 396kb
       
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564    
ประกาศ อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมของราคาสินทรัพย์ [ ] 70 kb
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 - 2563    
       
     
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติิความเป็นมา  
สัญลักษณ์  
ข้อมูลทั่วไป  
วิสัยทัศน์  
แผนที่  
ทำเนียบผู้บริหาร  
     
ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
ทำเนียบผู้บริหาร  
สมาชิสภา อบต.เขาสามสิบ  
คณะที่ปรึกษานายก  
สำนักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษา  
   
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrith องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty