องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ITA+++
 
  ITA
 
 
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ ] Kb
คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ ] 124 Kb
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ ] 93 Kb

แผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ ] 153 Kb
การลดขั้นตอนของสำนักปลัด [ ] 167 Kb
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ [ ] 74 Kb
คำสั่ง อบต.เขาสามสิบ ITA [ ] 82 Kb
ประกาศ อบต.เขาสามสิบ [ ] 87 Kb
อำนาจหน้าที่ อบต. [ ] 64 Kb
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ ] 69 Kb
รายงานการดำเนินการ [ ] 61 Kb
คุณธรรมและความโปร่งใส [ ] 109 Kb
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ ] 108 Kb
ITA  
คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
แผนขั้นตอนการปฏิบัตงาน  
การลดขั้นตอนสำนักปลัด  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
คำสั่ง อบต.เขาสามสิบ ITA  
ประกาศ อบต.เขาสามสิบ  
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
รายงานการดำเนินการ  
คุณธรรมและความโปร่งใส  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
     
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty