องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ITA+++
 
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2564    
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ    
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ    
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ    
กิจกรรม การประชุมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการ "เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต" ให้กับพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ    
มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
 
ITA  
ข้อมูลพื้นฐาน  
การบริหารงาน  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
     
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
 
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty