องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ITA+++
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน    
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี    
 
ITA  
ข้อมูลพื้นฐาน  
การบริหารงาน  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
     
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
 
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty