องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ITA+++
 
  การจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
       
ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ี่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ    
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ    
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่    
คู่มือการปฎิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์    
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น    
การเปิดโอาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
 
ITA  
ข้อมูลพื้นฐาน  
การบริหารงาน  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
     
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
 
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty