องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร+++
 
  แบบฟอร์มคำร้อง ต่างๆ
 
 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ ] 116 Kb
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ ] 22 Kb
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ ] 15 Kb
แบบใบลาพักผ่อน [ ] 22 Kb
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมตัวอย่าง [ ] 124 Kb
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย พร้อมตัวอย่าง [ ] 93 Kb
แบบคำร้องทั่วไป พร้อมตัวอย่าง [ ] 153 Kb
ฟอร์ม ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ ] 167 Kb
ตัวอย่าง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ ] 74 Kb
ฟอร์ม การขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน [ ] 82 Kb
ตัวอย่าง การขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน [ ] 87 Kb
แบบภ.ร.ด9 [ ] 64 Kb
ตัวอย่างการกรอกแบบภ.ร.ด9 [ ] 69 Kb
แบบภ.ร.ด.2 ง [ ] 61 Kb
ตัวอย่างการกรอกแบบภ.ร.ด.2 ง [ ] 109 Kb
แบบภ.บ.ท.8 ก [ ] 108 Kb
ตัวอย่างการกรอก แบบภ.บ.ท.8 ก [ ] 112 Kb

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ  
วารสาร อบต.  
การจัดองความรู้  
งาน สปสช  
กฏหมายน่ารู้  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC  
ข้อมูลการท่องเที่ยว  
คู่มือประชาชน  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง  
การเขียนทะเบียนประวัติ  
เจตจำนงของผู้บริหาร  
สรุปผลการดำเนินโครงการ  
LPA  
     
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty