องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง+++
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
ประกาศ
     
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) [  ] 3,424kb
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริหารรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  [  ] 431kb
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนดำเนินงาน  
แผนงานบุคลากร  
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  
รายงานทางการเงิน  
บันทึกการประชุมสภา อบต.  
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร  
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
     
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
 
       
       
     
   
   พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty