องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง+++
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
  ประจำปีงบประมาณ 2565    
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [  ] 526 kb
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [  ] 295kb
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริหารรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 [  ] 67kb
ประกาศ ราประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/ภ.ด.ส.2) [  ] 5,334kb
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน [  ] 711kb
ประกาศ ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกมสร้าง พ.ศ. 2564 [  ] 509kb
ประกาศ บัญชีกำหนดเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์ [  ] 2,039kb
       
ประจำปีงบประมาณ 2564    
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) [  ] 5,050kb
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน [  ] 1,138kb
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) [  ] 3,424kb
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริหารรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  [  ] 431kb
ประกาศ การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [  ] 440
ประกาศกำหนดวันและการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [  ] 1,318
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และรายการห้องชุด (ภดส.4) [  ] 3,285kb
       
  ประจำปีงบประมาณ 2563    
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) [  ] 4,201kb
ขอขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) [  ] 309b
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริหารรับชำระภาษี ประจำปี 2563 [  ] kb
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดสระแก้ว [  ] 4,106kb
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [  ] 1,231kb
ราคาประเมินที่ดินเขาสามสิบ [  ] 916kb
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดสระแก้ว [  ] 410kb
บบ ภดส. 4 แนบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4 [  ] 37kb
แบบ ภดส. 3 แนบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) [  ] 368kb
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) [  ] 356kb
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [  ] 287kb
ประกาศ กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษนาหรือสิ่งอื่นใดรุกล่ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว [  ] 196kb
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510    
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนดำเนินงาน  
แผนงานบุคลากร  
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  
รายงานทางการเงิน  
บันทึกการประชุมสภา อบต.  
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร  
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
     
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
 
       
       
     
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty