องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 PHONE: (037) 561911 FAX: (037) 561912